Osteoporozda (Kemik Erimesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Osteoporoz, kemik kütlesinin azalması ve yapısının bozulması sonucunda kemik kırılganlığında artış meydana gelmesine sebep olan bir iskelet hastalığıdır. Erkeklerde kemik kütlesinin kadınlara oranla daha fazla olması sebebiyle osteoporoz kadınlarda daha sık görülmektedir. Yaşa, etkilediği bölgeye, kemik tutulumuna bağlı olarak sınıflandırılan osteoporoz primer ve sekonder osteoporoz olarak iki gruba ayrılabilir. Primer osteoporozun Tip 1 türünde kadınlarda…

Yaşlılarda Düşme ve Düşmenin Önlenmesi

Yaşlanmayla birlikte hem kısa süreli hafızada hem de yürüme, denge gibi motor aktivitelerde azalma meydana gelir. Yürüme hızı sağlıklı bireylerde 70 yaşına kadar sabit olup bu yaştan sonra her on yılda bir %20 oranında azalır ve öne eğik bir postür (duruş) oluşur.  Yaşlılarda hareket kaybı ortaya çıkması olağan bir durum olup dengenin kaybolmasına ve dolayısıyla…

Kaplıca Tedavileri

Kaplıcalar insanlığın varoluşundan günümüze kadar süregelen bir tedavi yöntemidir. Kaplıca tedavisinin ana etkisi termal ve mineralli sularla yapılan banyo uygulamaları ile terapatik etki (ağrının azalması) oluşturmasıdır.  Kaplıca tedavisi tedavi edici çamurların, termal ve mineralli suların ve gazların çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmasıyla gelişen bir tedavi yöntemi olup evde veya hastanelerde uygulanan balneoterapi ile karıştırılmamalıdır. Balneoterapi; yer…

Yaşlanmayla Birlikte Vücut Sistemlerinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yaşlanma, fizyolojik değişiklikler ve artmış hastalık riski ile birlikte seyreden bir süreç olup yaşamın bir parçasıdır. Ayrıca yaşlanmayla birlikte vücut yeterliliğinde geri dönüşü olmayan bir düşüş yaşanır. Yaşlılarda egzersiz programı uygulanarak kas kuvvet kaybının önlenmesi, kemik sağlığının devamı ve kalp ve solunum sistemi problemlerinin engellenmesi amaçlanır. Fiziksel açıdan düşünüldüğünde azalmış kas kuvveti ve eklem hareketleri,…

Boyun Düzleşmesi

Boyun düzleşmesi genellikle doğuştan olmayıp sonradan ortaya çıkan  fiziksel bir rahatsızlıktır. Yaşam koşullarına ve çevre şartlarına göre bir rahatsızlık olarak düşünülebilir. Boyun düzleşmesinde temel problem “C” harfi görünümüne sahip olan boyun bölgesindeki omurların bazı sebeplerden dolayı “I” harfi görünümüne dönüşmesidir. Tedavi ile kontrol altına alınmaması durumunda boyun, sırt ve kol ağrısı, kollarda uyuşmalar, baş ağrıları…

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Yolları

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde hastanede yatarak tedavi gören hastaların %33’ünde hastane kaynaklı enfeksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Bu enfeksiyonlar kaplıcada sağlık hizmeti alan hastalardan ayakta sağlık hizmeti alan hastalara kadar oldukça geniş bir alanı etkilemektedir. Bu şekilde ortaya çıkan ve ‘Sağlık Hizmeti Enfeksiyonları’ olarak adlandırılan enfeksiyonlar sebebiyle dünyada her yıl yüzlerce binlerce can…

Karpal Tünel Sendromu, Belirtileri ve Tedavisi

Karpal tünel sendromu, median sinir adı verilen sinirin el bileğinde yer alan karpal tünel adındaki tünelde sıkışması sonucu elin ilk üç parmağını etkileyen ilerleyici özellik gösteren rahatsızlıktır. El bileğinin ortasında yer alan ve ilk 3 parmağın kassal aktiviteyle hareket etmesini sağlayan median sinirin baskı altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve kuvvet kaybı ortaya çıkar. Karpal…