Fibromiyalji Sendromu ve Rehabilitasyonu

Fibromiyalji sendromu; sebebi belli olmayan yorgunluk, uyku problemleri ve psikolojik problemlerle görülen özellikle boyun ve bel bölgesini etkileyen kronik ve yaygın kas iskelet sistemi ağrılarının eşlik ettiği sendromdur. FMS’de baş ağrısı, bel ağrısı, romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması), kalça ağrıları, barsak ve mesane problemleri sıklıkla görülen problemlerdir. FMS’ye yol açan faktörler tam olarak bilinmemekle birlikte…

Kanser ve Rehabilitasyonu

Kanser, vücudun herhangi bir yerinde anormal olarak bölünüp çoğalan hücrelerin oluşturduğu tümör ile karakterize bir hastalıktır. Erken tanı ve tedavi yöntemlerinde önemli gelişmeler kaydedilse de en korkulan hastalıktır. Tümörler benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olabilir. Kanser tanısı koyulan hastalar genellikle tanı konulduğu anda kanserin etkisini herhangi bir şekilde hissetmemektedirler ve tedaviye başlandıktan sonra…

Diyabet (Şeker Hastalığı) ve Rehabilitasyonu

Diyabet; tüm dünyada hızla yayılan, tüm yaş gruplarında görülebilen, hayati organlarda kalıcı hasarlara sebep olabilen karbonhidrat, yağ ve protein mekanizmalarındaki bozuklukla karakterize bir sendrom olup insülin salınımı, insülin etkisi veya bu iki faktörde de bozukluk olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Diyabet yaşam kalitesini azaltmakla birlikte iş gücü kaybına ve ciddi sosyoekonomik sorunlara yol açmaktadır.…

Gebelik Döneminde Egzersiz

Gebelik, kadın vücudunda fizyolojik, fiziksel ve psikolojik açıdan birçok değişikliğin meydana geldiği dönemdir. Günümüzde kadınların çoğu gebelik ve doğum sürecini bilinçli, sağlıklı ve fiziksel açıdan aktif bir şekilde geçirmek istemektedirler. Fizyoterapistler de lisans düzeyinde aldıkları eğitimlerle gebelik döneminde olan kadınlara amaçları doğrultusunda yol gösterici olacak sağlık personelleridir. Ancak gebelikte egzersiz önerilerinde bulunmak isteyen fizyoterapistlerin gebelik…

Romatoid Artrit (İltihaplı Eklem Romatizması) ve Tedavisi

Romatoid artrit, sinovyal eklemleri etkileyen ve eklem dışı tutulumları da olan sistemik keonik inflamatuar bir hastalıktır. RA sıklıkla 20-50 yaş arasında görülmekle birlikte her yaşta görülebilir ve kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla 2-3 kat daha fazladır. Romatoid artrit tanısı için Amerikan Romatizma Birliği (ACR) tarafından belirlenmiş sınıflama kriterleri belirleyicidir.  ACR kriterleri: 1. Sabah tutukluğu: eklem ve…

Osteoporozda (Kemik Erimesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Osteoporoz, kemik kütlesinin azalması ve yapısının bozulması sonucunda kemik kırılganlığında artış meydana gelmesine sebep olan bir iskelet hastalığıdır. Erkeklerde kemik kütlesinin kadınlara oranla daha fazla olması sebebiyle osteoporoz kadınlarda daha sık görülmektedir. Yaşa, etkilediği bölgeye, kemik tutulumuna bağlı olarak sınıflandırılan osteoporoz primer ve sekonder osteoporoz olarak iki gruba ayrılabilir. Primer osteoporozun Tip 1 türünde kadınlarda…

Yaşlılarda Düşme ve Düşmenin Önlenmesi

Yaşlanmayla birlikte hem kısa süreli hafızada hem de yürüme, denge gibi motor aktivitelerde azalma meydana gelir. Yürüme hızı sağlıklı bireylerde 70 yaşına kadar sabit olup bu yaştan sonra her on yılda bir %20 oranında azalır ve öne eğik bir postür (duruş) oluşur.  Yaşlılarda hareket kaybı ortaya çıkması olağan bir durum olup dengenin kaybolmasına ve dolayısıyla…