Belde Kanal Darlığı (Lumbal Spinal Stenoz) Belirtileri ve Tedavisi

Vertebralar(omurlar), omurilik ve sinir liflerinin korunmasını sağlayan kemik yapıda olan yapılardır. Omurilik ve sinir lifleri vertebraların ortasında yer alan kanal boyunca başın alt tarafında başlayarak aşağıya doğru ilerler. Vertebraların arasında vertebraların birbirlerine bağlanmasını sağlayan disk adı verilen yapılar yer alır. Bu diskler yaş ilerledikçe içeriğindeki sıvı miktarını kaybederler ve bunun sonucu olarak diskler sertleşir ve…

Fibromiyalji Belirtileri ve Tedavisi

Fibromiyalji, kas iskelet sisteminde yaygın olarak ağrının meydana geldiği, uyku bozukluğunun ve yorgunluğun birlikte bulunduğu kronik seyirli bir ağrı sendromudur. Fibromiyalji olan kişilerde genellikle irritabl bağırsak problemleri, kronik baş ağrısı, depresyon, huzursuz bacak sendromu, kronik yorgunluk ve irritabl mesane sendromları gibi bazı sendromlar ve problemler görülür. Polikliniklere başvuran hastaların %5ini, romatoloji polikliniklerine başvuran hastaların ise…

Bel Kayması (İstmik Spondilolistezis)

Omur olarak adlandırılan birbirine bağlı olan kemik yapılar omurgayı oluşturur. Yetişkin bireylerin %5-10’unda lumbal bölge ile sakrum arasında görülen bir çatlak vardır ve bu çatlak bir yüklenme sonrası oluşabilir. Bele etki eden kuvvetlerin etkisiyle bu kırık diğer kemikler gibi kendiliğinden iyileşme göstermez. Bu kırık “Spondilolistezis” olarak adlandırılır ve basit bir kırık olarak ciddi bir sorun…

Menisküs Yırtılması

Menisküs diz ekleminin ortasında bulunan kıkırdaktan oluşan bir yapıdır. Lastik yapıda olmakla beraber sert ve düz bir dokudur ve eklem yüzeyini kaplamakla birlikte eklemi yastık gibi destekler. Dizin iç kısmında bir adet(iç menisküs), dış kısmında bir adet(dış menisküs) olmak üzere iki adet menisküs vardır. Bu menisküsler tibia(kaval kemiği) ile femur(uyluk kemiği) arasında bağlantı sağlarlar. Sportif…

Diz Kireçlenmesi (Gonartroz)

Kireçlenme (Artroz) ağırlık taşıyan eklemlerin yaşlanma ile birlikte aşınması olayıdır. Kireçlenme kıkırdak dokulardan başlar ve kıkırdağın altındaki kemik ile birlikte eklem kapsülünü ve çevresindeki bağlara etki eder. Ağrıdan dolayı kullanılamayan kaslarda incelmeler ve sertleşmeler meydana gelir. Diz vücutta en fazla ağırlık taşıyan ve bu sebeple kireçlenmeden en fazla etkilenen eklemlerden biridir. Diz ekleminde baldır kemiği(Femur),…

Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi)

Boyunda 7 adet omur cismi bulunur. Yapıları itibariyle bel omurlarından tek farkları, daha küçük olmalarıdır. Her omurga arasında yastıkçık dediğimiz kıkırdaklar mevcuttur. Bu kıkırdak yapının yırtılarak , omurga içinde seyreden omurilik veya kola dağılan sinirlere baskı yapması donucu oluşan hastalığa boyun fıtığı denir. Hastada şiddetli bir boyun ağrısıyla birlikte kola yayılan ağrı, uyuşma mevcuttur. Zamanla…

Bel Fıtığı (Lumbal Disk Hernisi)

Bel bölgesinde 5 adet vertebra(omur-zincir kemiği) bulunmaktadır. Her 2 vertebra arasında kıkırdak yapıda olan, yastık görevi görerek sürtünmeyi engelleyen ve binen yükleri absorbe eden “Disk” adında yapılar bulunmaktadır. Diskin dış kısmındaki lastik kıvamındaki halkasına “Anulus Fibrozus”, iç kısmındaki jöle kıvamındaki yapıya ise “Nükleus Pulposus” adı verilir. Diskin dış kısmındaki halka yırtılır ise iç kısımda bulnan…