Harmonik Hareket Terapisi

Harmonik terapi vücudun doğal ritminin tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Hiçbir yan etkisi olmamakla beraber özellikle eklem kısıtlılılıklarında ve ilk dönem ağrılarda kullanılır.